Doelen en staat van kennis


Mars

Verken de Planeet Mars

Verken de manen van Mars, Phobos en Deimos

De missies naar Mars

Contact, Info en Links

Waarom Mars verkennen ?

 Mars Verken de planeet MarsDoelen en staat van kennis


Waarom de planeet Mars verkennen ?
De doelen van de verkenning van Mars

Mars, een aardse planeet die meerdere gelijkenissen met de aarde vertoont, is een belangrijk object voor de wetenschappelijke studie in het domein van de vergelijkende planetologie. Deze wetenschap heeft als doel de kenmerken van de planeten te verklaren en hun mechanismen en evoluties op te helderen. Mars zal namelijk vele vragen beantwoorden over de evolutie en de vorming van ons zonnestelsel.

De exploratie van de planeet Mars is zeer interessant om de bestaande verschillen in het proces van de vorming van planeten en hun evolutie te begrijpen. Mars bezit vandaag de dag oppervlaktes die gedurende haar hele geschiedenis onveranderd zijn gebleven. De aarde daar tegenover wordt eeuwig 'gerenoveerd' (oude terreinen worden continu afgebroken door verschillende tektonische bewegingen en verschillende types van erosie, wat plaats maakt voor nieuwe bodems). De huidige afwezigheid van tektoniek aan het oppervlak van Mars biedt de mogelijkheid om de transformatiecyclus die de planeet doorheen zijn evolutie ondergaan heeft op te volgen.

Doordat zijn grootte en massa veel kleiner zijn dan die van de aarde, kan Mars een veel snellere evolutie gekend hebben. De aarde die massiever is, kent in principe een tragere afkoeling, die afhangt van het oppervlak, de lithosferische laag en zijn dikte. De afstand van de planeet ten opzichte van de zon is een ander cruciaal element. Zij beïnvloedt de interne samenstelling en verklaart de insolatie van de planeet en dus ook zijn atmosfeer en thermische geschiedenis. Ook al zijn deze planeten vergelijkbaar, toch zijn de chemische samenstelling en de dichtheid van de Aarde en Mars niet identiek. Hoewel deze planeten een gelijkaardige evolutie vertonen, kan men constateren dat deze twee aardse planeten een ander lot hebben gekend. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om nu te kunnen zeggen of Mars een vloeibare buitenkern en een vaste binnenkern zoals de Aarde bevat. Kan men denken dat Mars de toekomst op lange termijn van de Aarde weerspiegelt, wanneer deze laatste al haar warmte kwijt zal spelen? De studie van de binnenkant van de planeet Mars zal onder andere de mogelijkheid bieden om op zulke vragen een antwoord te vinden.

Een andere interesse die de mens voor Mars vertoont is de mogelijkheid op buitenaards leven op deze planeet. Zoals de Aarde, is Mars een planeet die op een bepaald moment in zijn evolutie gunstige levensomstandigheden heeft kunnen kennen, zodat het mogelijk was dat een eventuele vorm van leven zou ontstaan. De aanwezigheid van vloeibaar water aan het oppervlak, of in de ondergrond, is een voorwaarde voor het ontstaan van dit mogelijke leven. De waarnemingen tonen aan dat het oppervlak van Mars gekarakeriseerd wordt door sporen van stromen en geulen. De wetenschappers zijn niet unaniem in hun interpretaties, maar het meerendeel onder hen denkt dat Mars een uitgebreid netwerk van rivieren zou kunnen bezit hebben, of zelfs een brede rivier. Dankzij deze zou een primitieve vorm van leven kunnen hebben ontwikkeld.

Hoewel Mars altijd al een wetenschappelijke prioriteit is geweest, toont de studie van de geschiedenis van de planeet ons dat de ontdekkingen en de verkenningsmissies altijd veel interesse hebben opgewekt bij het publiek. Mars heeft altijd onze verbeelding en niewsgierigheid weten te prikkelen.

Staat van de huidige kennis

De wetenschappelijke verkenning van Mars kan dankzij apparatuur en meer gesofisticeerde technieken heel wat vragen over de rode planeet beantwoorden. Vandaag weet men dat er geen leven op de planeet bestaat zoals wij het kennen. De omstandigheden laten ook niet toe om water in vloeibare vorm aan de oppervlakte van de planeet te laten voorkomen.

Mars werd ook bestudeerd op andere domeinen : Toch zijn er nog vele onbeantwoorde vragen in deze domeinen. Vandaar het belang van de missies LaRA, MaRS, en de wetenschappelijke doelen die hiermee gepaard gaan.Valid XHTML 1.1