Toestand van Cassini

Mercurius

Algemene informatie

Werk verricht bij de KSB

Contacten en informatie

Toestand van Cassini

 Mercurius Werk verricht bij de KSBToestand van Cassini

De wetenschappers van de KSB bestuderen de toestand van Cassini van Mercurius. Zij hebben aangetoond dat de obliqiteit van Mercurius bijna gelijk is aan nul, de rotatieas staat dus bijna loodrecht op het baanvlak van Mercurius rond de zon. Deze waarde is zeer belangrijk voor het experiment van Peale. Dit onderzoek gaat over de lange termijnsevolutie van de baanelementen, de precessie en het Laplacevlak van Mercurius.
Voor meer informatie : Rambaux en Bois (2004), Yseboodt en Margot (2006), en Peale, Yseboodt, en Margot (2007).


Valid XHTML 1.1