Het inwendige van Mercurius

Mercurius

Algemene informatie

Werk verricht bij de KSB

Contacten en informatie

Het inwendige van Mercurius

 Mercurius Algemene informatieHet inwendige van Mercurius


L'intérieur de Mercure
Zoals Venus, de Aarde en Mars, is Mercurius een aardse planeet. Dit wil zeggen dat ze samengesteld is uit een dichte kern, rijk aan ijzer is en een mantel van magnesium en ijzer silicaten (rots) heeft. De gemiddelde dichtheid van een planeet weerspiegelt de verdeling van de massa van de elementen in deze planeet. De gemiddelde onsamendrukbare dichtheid van Mercurius is zeer hoog ten opzichte van die van andere aardse planeten: 5,3 gram per kubieke centimeter. We hebben het hier over « onsamendrukbare » dichtheid, dit wil zeggen een dichtheid zonder de compressie, te wijten aan de druk die de planeet uitoefent op zichzelf. De gemiddelde dichtheid van Mercurius impliceert dat de metalen kern ongeveer 65% van de planeet vormt.
Meerdere theorieën proberen deze hoge dichtheid en de belangrijke proportie van metaal te verklaren. Elke van deze voorspelt een verschillende samenstelling van de oppervlakte van Mercurius. Spijtig genoeg is de samenstelling van het oppervlak van Mercurius nog niet gekend vandaag.
De interne structuur van Mercurius
(krediet: JPL/NASA)
De rotatie van Mercurius hangt grotendeels af van de interne structuur van deze planeet. De amplitude van de libraties en getijden varieert namelijk naar gelang de interne structuur van Mercurius. Daarom zal het nauwkeurig kennen van deze bewegingen en vervormingen van Mercurius, het onderzoek naar de interne structuur aanzienlijk doen vooruitgaan. Eén van de doelen van de missie BepiColombo is dus het meten van de rotatie van Mercurius met een nooit geziene nauwkeurigheid. Mercurius en de Aarde zijn de enige aardse planeten met een significant magnetisch veld. Men weet zeer weinig over dat magnetisch veld. De missies naar Mercurius zullen heel wat essentiële informatie onthullen, die ons voor de eerste maal de mogelijkheid zullen bieden om dat magnetisch veld te kwantificeren en de afkomst ervan te verklaren. Het is ook belangrijk om de interactie tussen de magnetosfeer en de zonneactiviteit te bestuderen (zonnewind) om zo de interacties tussen het magnetisch veld van de Aarde en de zonnewind beter te kunnen begrijpen.


Valid XHTML 1.1