De getijden

Mercurius

Algemene informatie

Werk verricht bij de KSB

Contacten en informatie

De getijden

 Mercurius Werk verricht bij de KSBDe getijden

De universele gravitatiekracht hangt af van de afstand tot het lichaam. Massa's die zich op verschillende afstanden in het gravitatieveld bevinden zullen een verschillende kracht ondergaan en een verschillende snelheid hebben. Deze kracht wordt de kracht van de getijden genoemd. Wanneer men deeltjes op hetzelfde moment in het gravitatieveld loslaat, maar op verschillende afstanden, zullen deze deeltjes niet dezelfde kracht ondergaan, niet dezelfde versnelling hebben en dus ook niet dezelfde snelheid. De afstanden tussen de deeltjes zullen variëren. Wanneen men een hemellichaam beschouwt, gaat hetzelfde fenomeen plaatsvinden, behalve dat in dit geval cohesiesiekrachten de deeltjes met elkaar verbinden. Deze krachten werken die variaties in de afstand tegen. Het getij is de vervorming van een lichaam die te wijten is aan de getijdenkracht, dewelke deze vervorming veroorzaakt en aan de cohesiekracht, die tegenwerkt. De gravitationele getijdenkracht en dus het getij, is groter wanneer men zich dicht bij het hemellichaam bevindt. Op Mercurius, is het getijdenfenomeen zeer ingewikkeld aangezien zijn amplitude gemoduleerd wordt door twee fenomenen: Mercurius, die zich in zijn baan bevindt, nadert en verwijdert zich van de zon en de rotatie van Mercurius veroorzaakt een verplaatsing van de getijden aan het oppervlak van Mercurius. De studie van het fenomeen van de getijden is essentieel om meer te weten te komen over de interne structuur van Mercurius. Als de kern van Mercurius vloeibaar is, dan zijn de cohesiekrachten zwakker in de kern. Door de bestaande interactie tussen de vloeibare kern en de mantel, heeft deze de mogelijkheid om zich te vervormen. De amplitude van de getijden is groter wanneer de kern vloeibaar is dan wanneer die vast is. Deze afhankelijkheid tussen de getijden en de interne structuur van Mercurius wordt gekwantificeerd door de Love nummers (h en k).

δr = h Vt / g

δr : is de amplitude van de getijden
h : is een Love nummer
Vt : is de uitwendige potentiaal van de planeet
g : is de versnelling te wijten aan de gravitatie

δV = (1 + k ) Vt

δV : is de vervorming van de potentiaal door de getijden
k : is een Love nummer
Vt : is de uitwendige potentiaal van de planeet

De sterrenwacht werkt aan de relaties tussen de Love nummers, de getijden en de interne structuur van Mars. Enerzijds zal BELA de mogelijkheid bieden om de topografie en de veranderingen ervan in de loop van de tijd te kennen ; en anderzijds zal MORE de variaties in de verdeling van massa's ten gevolge van de vervormingen van Mercurius bepalen en dus het getijdeneffect met een grote nauwkeurigheid berekenen. Men kan dus de waarde van de Love nummers bepalen en meer te weten komen over de interne structuur van Mars.
Om het fenomeen van de getijden te visualiseren, klik hier.


De wetenschappers van de KSB hebben de potentiaal berekend, die de getijden van Mercurius veroorzaakt. Zij hebben aangetoond dat door de spin-baan-koppeling van Mercurius, de getijden allemaal periodes hebben van één dag of één jaar op Mecurius. Zij hebben modellen van het inwendige van Mercurius ontwikkeld en hebben de getijden voor deze verschillende modellen berekend. Zij hebben aangetoond dat de waarneming van de getijden van Mercurius noodzakelijk is om het inwendige van Mercurius beter te begrijpen en in het bijzonder de buiten- en binnenkern. Voor meer informtie : zie Van Hoolst and Jacobs (2003).


Valid XHTML 1.1