Woordenlijst

Mercurius

Algemene informatie

Werk verricht bij de KSB

Contacten en informatie

Woordenlijst

 Mercurius Contact, info en linksWoordenlijst

Boogseconde, ook hoekseconde genoemd
is de eenheid die gebruikt wordt voor kleine hoeken. Een graad wordt onderverdeeld in 60 boogminuten, deze worden dan nog eens verdeeld in 60 boogseconden.

Cassini (wet en toestand)
Cassini is een Frans-Italiaanse wetenschapper uit de 17de eeuw die de wetten van de libraties van de Maan ontdekte. Deze wetten werden empirisch ontwikkeld door Cassini, vandaar hun naam "De wetten van Cassini". Wanneer een planeet zich in de toestand van Casinni bevindt, respecteert ze, zoals de Maan en misschien zoals Mercurius, deze drie voorwaarden: een verhouding van integers tussen de rotatieperiode en de revolutie (3 / 2 voor Mercurius), de obliqiteit moet constant blijven in de tijd en tenslotte moeten de drie assen coplanair zijn: de rotatie-as, de loodrechte op de baan en de normaal in termen van Laplace. De toestand van Cassini is een evenwichtstoestand. Een hemellichaam kan meerdere Cassini toestanden aannemen. Deze worden elk gekarakteriseerd door een verschillende obliqiteit. Eén van de doelen van de missies naar Mercurius en van de sterrenwacht is achterna gaan of Mercurius zich in een toestand van Cassini bevindt.

Het Doppler Effect
Dit effect vindt plaats wanneer de bron, die de golf voortbrengt en de ontvanger, die de golf ontvangt, in beweging zijn ten opzichte van elkaar. De frequentie, die de ontvanger ontvangt, is verschillent met de frequentie die de bron uitzendt. Deze frequentieverschuiving noemt men het Doppler effect.

De excentriciteit van de baan
De excentriciteit van een elliptische baan ligt tussen 0 en 1. Hoe groter ze is, hoe meer de baan een afgeplatte vorm zal hebben. Een excentriciteit die gelijk is aan 0, komt overeen met die van een cirkel. De excentriciteit van Mercurius bedraagt ongeveer 0,2 ; zij is vrij belangrijk ten opzichte van die van andere planeten ; de excentriciteit van de Aarde bedraagt 0,017.

Exosfeer
Laatste laag van de atmosfeer. Men gaat ervan uit dat er zelden botsingen plaatsvinden tussen neutrale deeltjes.

Ionosfeer
Bovenste deel van de atmosfeer dat een belangrijk aantal geladen deeltjes bevat.

Libraties
Regelmatige, periodieke schommelingen van een hemellichaam rond een gemiddelde rotatiebeweging. De maan toont bijvoorbeeld steeds dezelfde kant aan de Aarde. Hoewel zijn libratiebeweging ervoor zorgt dat 9% meer van haar oppervlakte aan ons blootgesteld wordt. Mercurius heeft ook libraties. (vidéo John)

De magnetosfeer
Regio rond een planeet waarin de geladen deeltjes gecontroleerd worden door een magnetisch veld.

Het traagheidsmoment
Het traagheidsmoment van een systeem dat rond een as p draait kwantificeert de weerstand dat het systeem biedt bij het veranderen van de rotatiesnelheid rond die as p.

De obliqiteit
Hoek tussen de roatieas van een planeet en zijn baanvlak.

De perihelion
Punt van de baan van een hemellichaam dat het dichtst de Zon is.

Synodische periode
De tijd dat een planeet nodig heeft om terug te keren naar dezelfde configuratie Aarde-planeet-Zon

Het vlak van Laplace
Referentievlak dat gedefinieerd wordt als het loodrecht vlak op de pool van de orbitale precessie van Mercurius.

De precessie
Verandering van de oriëntatie van de rotatieas van Mercurius onder invloed van de gravitationele krachten, die te wijten zijn aan andere hemellichamen.

Resonantie
Er bestaan twee type resonanties :
  • De resonantie spin-baan van een hemellichaam : wanneer de verhouding tussen zijn rotatieperiode en zijn revolutieperiode bestaat uit gehelen.
  • De resonantie tussen meerdere hemellichamen : wanneer er een verband bestaat tussen hun rotatieperiodes.

Spectrometer
Meetapparaat dat de samenstelling van de structuur van de materie aanduidt door de verdeling van radiaties te meten door de lengte van de golf of de frequentie te volgen.

De zonnewind
Flux die afkomstig is van de zon en vooral ionen en elektronen bevat.Valid XHTML 1.1