Spin-baan-koppeling

Mercurius

Algemene informatie

Werk verricht bij de KSB

Contacten en informatie

Spin-baan-koppeling

 Mercurius Werk verricht bij KSBSpin-baan-koppeling

De software SONYR is een acroniem voor « Spin-Orbit N-bodY Relativistic model » en werd ontwikkeld om de nadruk te leggen op spin-baan-koppeling. Deze software biedt de mogelijkheid om alle lichamen van het zonnestelsel in rekening te brengen en om hun effecten op de baan en de rotatie van Mercurius te berekenen. Een set van vrije libraties (eigenlibraties genoemd; periodes van 16 to 1066 jaar) en gedwongen libraties (periode van 88 dagen) werden berekend. De wetenschappers hebben aangetoond dat de gemiddelde obliquiteit van Mercurius 1.6 boogseconde bedraagt en overeenkomt met de waarde die gebruikt wordt voor een planeet Mercurius in de toestand van Cassini. Voor meer informatie: zie Rambaux and Bois (2004).

De weteschappers van de KSB (koninklijke Sterrenwacht van België) en van de FUNDP(Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix) hebben ook een analytisch model ontwikkeld van de rotatie van Mercurius en hebben de mogelijke evenwichtstoestanden geidentificeerd en in het bijzonder het evenwicht, waarin Mercurius zich nu bevindt (resonantie 3:2). Ze bestuderen ook de dempingseffecten, de planetaire storingen in de rotatie van Mercurius, en de voorstelling in de ruimte van de fase (een manier om de trajecten van de evolutie en de hoeveelheid beweging voor te stellen in functie van alle mogelijke posities van snelheden). Voor meer informatie : zie d'Hoedt, Lemaître, and Rambaux (2006), Lemaître, d'Hoedt and Rambaux (2006) et Rambaux, Lemaître, and d'Hoedt (2007).


Valid XHTML 1.1